Google Earth en Google Maps

De locatie weergeven van uw bedrijf is essentieel voor elk bedrijf. Google Maps is hiervoor ideaal. Wij integreren een bruikbare kaart voor uw klanten aan een betaalbare prijs. Als er kleine terreinen en oppervlaktes in kaart gebracht moeten worden, kan Google Earth gebruikt worden als budget-oplossing om geografische gegevens te digitaliseren.

Google Maps diensten

  • Integratie Google Maps op website
  • Inkleuren gebieden volgens categorieën

Meer diensten beschikbaar. Contacteer ons voor meer informatie

Google Earth diensten

  • Integratie Google Earth op website
  • Inkleuren gebieden volgens categorieën
  • Digitalisatie terreinen

Meer diensten beschikbaar. Contacteer ons voor meer informatie

Prijzen
De prijs wordt bepaald per project. Er is dus geen vaste prijslijst. Over het algemeen wordt er gestreefd naar een uurloon van €30, maar dit is geen vaste prijs. Naargelang de opdracht en het type werk (berekeningen vs. kaartopmaak) stijgt of daalt de prijs.